Skip to content Skip to navigation
 

Podmínky užití webových stránek

 

1. PUBLIKACE A HOSTING              

Stránky www.fiat.cz, www.fiatprofessional.comwww.jeep.czwww.alfaromeo.czwww.abarthcz.com vytváří a provozuje společnost: F Automobil Import s.r.o., IČO

406 13 275, DIČ: CZ40613275, se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731 (dále též „F Automobil Import s.r.o.“).

 

2. VÝKLAD POJMŮ

Všeobecné podmínky: označují tento dokument.

 

Stránky: souhrnné označení pro internetové stránky přístupné na adrese www.fiat.cz, www.fiatprofessional.comwww.jeep.czwww.alfaromeo.czwww.abarthcz.com včetně všech souvisejících subdomén, mikrostránek (microsite) a obsahu dostupného z uvedených stránek.

 

Prvky: označují prvky, zejména informace, které F Automobil Import s.r.o. prostřednictvím těchto Stránek poskytuje internetovým uživatelům.

 

Uživatel: jedná se o všechny osoby, které stránky používají.

 

FCA Italy S.p.A.: je společnost registrovaná v Itálii, se sídlem Corso Giovanni Agnelli, 200, Turin, Italy (dále též společnost „FCA“).

 

3. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

 

Tento dokument obsahuje Všeobecné podmínky používání Stránek. Cílem dokumentu je definovat, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou Uživatelé prohlížet Stránky, a upřesňuje, jak uvádí další odstavec, že Uživatel musí respektovat tyto Všeobecné podmínky.

 

Prosíme, pročtěte si pečlivě tato ujednání před používáním Stránek. Pokračování v používání Stránek souhlasíte s těmito ujednáními a podmínkami uvedenými níže i bez registrace. Pokud tato ujednání nebo podmínky neschvalujete, prosíme, opusťte Stránky.

 

4. ÚPRAVY A  AKTUALIZACE

 

Přestože úplnosti, přesnosti a aktuálnosti Stránek je věnována veškerá péče, informace na Stránkách obsažené jsou pouze obecné povahy, mohou být bez dalšího měněny a ani FCA ani F Automobil Import s.r.o. ani členy její obchodní sítě nezavazují.

 

F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez dalšího modifikovat popisované vlastnosti a specifikace produktů představovaných na těchto stránkách. Verze produktů jakož i vybavení zobrazených modelů (specifikované jako sériové, volitelné nebo jako příslušenství) se mohou od platné nabídky lišit. Společnost F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za případné chyby nebo omyly. Bližší informace o sortimentu, technické specifikaci, výbavě a spotřebě vozidel, cenách, prodejních a záručních podmínkách, možnostech a podmínkách financování nákupu, jakož i termínech dodávek lze získat u příslušného člena obchodní sítě F Automobil Import s.r.o.

 

F Automobil Import s.r.o. si dále vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit obsah Stránek a/nebo Všeobecných podmínek používání nebo přestat Stránky provozovat, a to i bez upozornění. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám. Veškeré změny vstupují v platnost jejich uveřejněním na Stránkách a bez dalšího nabývají účinnosti pro probíhající nebo budoucí připojení na Stránky.

 

F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo provádět úpravy a aktualizace Všeobecných podmínek, všech Prvků, produktů a služeb uvedených na Stránkách bez předchozího upozornění. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné. Uživatelé jsou povinni aktuální znění Všeobecných podmínek pravidelně sledovat před každým připojením ke Stránkám.

  

5. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

 

Některé odkazy ze Stránek mohou vést na stránky jiných majitelů a provozovatelů. Informace na stránkách jiných majitelů jsou plně pod zodpovědností daných provozovatelů. Společnost FCA nemá žádnou kontrolu nad informacemi na nich obsažených a různé odkazy uveřejňuje jen pro informování Uživatelů.

 

F Automobil Import s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. F Automobil Import s.r.o. dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím odkazů umístěných na Stránkách.

 

Internetové stránky, které obsahují hypertextový odkaz na Stránky, nepodléhají kontrole ze strany F Automobil Import s.r.o. Společnost F Automobil Import s.r.o. tudíž nepřebírá zodpovědnost za funkčnost, obsah, reklamu, výrobky nebo služby nabízené na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Odpovědnost za jejich používání nese Uživatel.

 

6. COOKIES

 

Stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy Stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače.

                                                                                                               

Abychom rozuměli způsobu, jakým Uživatelé Stránky obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým Stránky využíváte (přímo i prostřednictvím našich partnerů). Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na Stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Webové stránky používají cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele webových stránek v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 8 hodin).

 

Respektujeme Vaše soukromí a pracujeme pouze s údaji, ke kterým nám dáte svůj souhlas. Před vstupem na Stránky budete pomocí tzv. Cookies lišty požádání o nastavení souborů Cookies. Tento souhlas můžete nastavit/změnit kliknutím na odkaz „COOKIES“, který je zcela dole v zápatí Stránek. Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 

Automaticky jsou užívány tzv. Funkční/Technické Cookies, tedy Cookies nezbytné pro funkčnost a provoz Stránek.

 

Všechny ostatní typy Cookies – Analytické a Marketingové/Reklamní Cookies budou využívány pouze v případě, že k tomu poskytnete svůj výslovný souhlas a povolíte je pomocí Cookies lišty, a to buď kliknutím na „Přijmout vše“ či jejich jednotlivým odsouhlasením v Nastavení u dané konkrétní Cookie.

 

Analytické Cookies – umožňují ukládání dat souvisejících s analýzou (např. měření návštěvnosti, délka návštěvy webové stránky).

 

Marketingové/Reklamní Cookies – umožňují ukládání dat souvisejících s reklamními a marketingovými účely (např. lepší cílení reklam a přizpůsobení obsahu dle zájmu Uživatele).

 

Volbou „Odmítnout vše“ budou veškeré Cookies, vyjma Funkčních/Technických Cookies, blokovány. Upozorňujeme, že blokací či omezením některých typů Cookies můžete ovlivnit Vaše používání webu a služeb, které Vám můžeme nabídnout, tj. nebudete moci užívat některé funkce webových stránek.

 

Udělený souhlas s použitím nefunkčních Cookies, tj. analytických a reklamních/marketingových, můžete kdykoli odvolat či jinak změnit své nastavení Cookies v zápatí Stránky „COOKIES“.

 

Nejčastěji využívané prohlížeče a informace o jejich nastavení najdete zde:

 

Internet Explorer: windows.microsoft.com

Google Chrome: support.google.com

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

Opera: help.opera.com

Safari: support.apple.com

 

Pokud se chcete dozvědět více, je k dispozici mnoho online textů, které problematiku cookies řeší, například zde: http://www.allaboutcookies.org.

 

7. PŘÍSTUP K PRVKŮM

 

Prvky na Stránkách jsou přístupné prostřednictvím internetové sítě. Všechny náklady spojené se zajištěním přístupu k Prvkům, tj. zejména náklady na zařízení, programové vybavení nebo přístup k Internetu, hradí a zajišťuje Uživatel. Ten je také zodpovědný za správné fungování svého informačního vybavení i internetového připojení.

 

Prohlížení Stránek předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Uživatel by měl učinit opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení Stránek, jakož i dalších webových stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní náklady, riziko a odpovědnost Uživatele. F Automobil Import s.r.o. ani členové její obchodní sítě nenesou odpovědnost za případnou škodu či jinou újmu vzniklou připojením se na stránku, jejím prohlížením, nefunkčností nebo nedostupností, a to bez ohledu na jejich příčinu. F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení.

 

Uživatel prohlašuje, že si je vědom charakteristik a omezení Internetu a zná povahu internetové sítě, především pak její technické vlastnosti, čas odezvy při prohlížení, získávání nebo přenášení informací, rizika plynoucí z přerušení spojení a obecně rizika plynoucí z jakéhokoliv připojení k internetové síti a přenosu dat. Pro zajištění kvalitního přístupu k Prvkům zavádí F Automobil Import s.r.o. všechna dostupná a přiměřená opatření, nicméně neplynou pro něj z toho žádné závazky.

 

8. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK UŽIVATELEM

 

Uživatel se zavazuje při používání Stránek a Prvků respektovat tyto Všeobecné podmínky. F Automobil Import s.r.o. doporučuje Uživateli pravidelně se seznamovat s poslední platnou verzí Všeobecných podmínek.

 

Informace obsažené na Stránkách jsou pouze obecné povahy a společnost F Automobil Import s.r.o. ani členy jeho obchodní sítě nezavazují. Stránky jsou určeny výhradně pro osobní nekomerční využití a v souladu s právním řádem České republiky, s cílem informovat veřejnost o svých produktech a činnosti. Uživatel smí Stránky prohlížet pouze a jenom za účelem získání informací o produktech a službách F Automobil Import s.r.o.

 

Uživatel se zavazuje jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, zejména pak nečinit ničeho proti zájmům F Automobil Import s.r.o. Uživatel dále není oprávněn používat Prvky nebo jejich části k obchodním účelům nebo za účelem výdělku. Uživatel se zavazuje používat Stránky v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat a nepředávat žádný obsah:

 

 • podněcující násilí, odporující dobrým mravům, urážlivé povahy, nerespektující rovnoprávnost pohlaví, ohrožující ochranu a mravní výchovu dětí a mládeže, a to zejména vytvářením a distribucí zpráv násilné nebo obscénní povahy, nerespektující lidskou důstojnost;
 • vybízející k účasti na kriminální činnosti;
 • podněcující ke konzumaci zakázaných látek;
 • (potenciálně) vybízející k politické, náboženské, rasové a národnostní nesnášenlivosti;
 • je ilegální, škodlivý, výhružný, lživý, hanlivý, urážlivý, vulgární, obscénní, ohrožující osobní život a cítění třetích osob;
 • zneužívající jméno nebo titul Uživatele, čímž uvádí jiného Uživatele v omyl;
 • v obecné rovině porušující práva třetích osob, výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrnost informací, značku, patentové právo a právo o ochraně fyzického a duševního vlastnictví, informací a chráněného obsahu;
 • materiály, k nimž nemá Uživatel licence či oprávnění;
 • který je technicky škodlivý (včetně, mimo jiné, počítačových virů, logických bomb, trojských koní, červů, škodlivých komponent, poškozených dat nebo jiného škodlivého softwaru nebo škodlivých dat), obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků.

 

Uživatel se zavazuje:

 

 • pravidelně se seznamovat s platným zněním Všeobecných podmínek a respektovat je,
 • neshromažďovat a neuchovávat osobní údaje jiných Uživatelů,
 • žádným způsobem neobtěžovat jiné Uživatele,
 • nenarušovat fungování Stránek.

 

Pokud che Uživatel odkazovat na Stránky, je povinen vždy odkazovat na hlavní stránku www.fiat.cz, www.fiatprofessional.comwww.jeep.czwww.alfaromeo.czwww.abarthcz.com.

 

Materiály Uživatelů: Ostatní informace, kromě osobních informací, které jsou zpracované v samostatných dokumentech, jsou považovány za neosobní a nedůvěrné, pakliže tyto nejsou chráněny zvláštním právním předpisem, a společnost FCA anebo společnost F Automobil Import s.r.o. je může kopírovat, distribuovat nebo jinak používat: fotografie, zvuky, texty a další materiály, které Uživatel vloží. 

 

9. ZAMEZENÍ PŘÍSTUPU

 

Pokud Uživatel nevysloví souhlas s Všeobecnými podmínkami, může mu být přístup na Stránky automaticky zablokován. Za následky zablokování Stránek, újmy nebo poškození zájmů Uživatele nenese v tomto případě F Automobil Import s.r.o. žádnou právní odpovědnost.

 

10. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

Stránky a její jednotlivé součásti požívají ochrany podle předpisů v oblasti práva duševního, resp. průmyslového vlastnictví a dalších obecně závazných právních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že Prvky na Stránkách:

 • jsou chráněny autorským právem, týká se to především fotografií, článků, kreseb, animovaných sekvencí, atd.
 • a/nebo jsou chráněny jako nákresy, modely, průmyslové vzory a další práva duševního vlastnictví: jedná se především o modely, které se na Stránkách vyskytují;
 • jsou ochrannými známkami: zejména jednotlivé značky „FCA“ (anebo loga Fiat, anebo značky modelů Lancia, Abarth, Jeep a Alfa Romeo) a značky modelů, které se na Stránkách objevují.

 

Prvky jsou chráněny jako vlastnictví společnosti FCA či F Automobil Import s.r.o. nebo vlastnictví třetích osob, které společnosti FCA či F Automobil Import s.r.o. povolily jejich použití.

 

Jakákoliv reprodukce, úprava, modifikace, prezentace, vkládání, překlad nebo komerční využití částečné nebo celkové provedené jakýmkoliv způsobem na jakýkoliv nosič (např. papír, digitální nosič) nemůže být provedeno bez předchozího písemného souhlasu společnosti FCA či F Automobil Import s.r.o. a je považováno za porušení autorského práva, ochranné značky a podléhá trestním a občanskoprávním sankcím podle příslušných právních předpisů.

 

Obsah Stránek lze vytisknout pro potřeby fyzické kopie dle následujících pravidel:

 

(a) Uživatel nebudete měnit žádné texty a grafické prvky Stránek

(b) Uživatel nebude žádnou grafiku používat odděleně od příslušného textu

(c) Na všech kopiích se musí vyskytovat ochranné známky a copyright

 

Ohledně tapet na pracovní plochu anebo spořiče obrazovky jsou aplikovány obdobné podmínky.

 

Použití částí Stránky jinak, než je výše uvedeno, je zakázáno. 

 

11. GARANCE A ZÁVAZNOST INFORMACÍ

 

Na používání Stránek neexistuje žádný nárok. F Automobil Import s.r.o. Uživateli neposkytuje žádnou výslovnou ani implicitní záruku na používání Stránek a Prvků, ani na jejich dostupnost – příležitostnou, okamžitou, spolehlivou a využitelnou. Stejně tak F Automobil Import s.r.o. nezaručuje, že Prvky budou odpovídat požadavkům Uživatele.

 

Tyto Stránky byly vytvořeny výlučně s cílem informovat Uživatele o výrobcích a službách, jež nabízí F Automobil Import s.r.o., a proto jakékoliv obchodní využití uvedených dat je bez předchozího písemného souhlasu F Automobil Import s.r.o. vyloučeno. 

 

12. POVINNOSTI UŽIVATELE

 

Návštěva a používání Stránek a Prvků jsou prováděny na náklady, rizika a odpovědnost Uživatele. Uživatel nese odpovědnost za veškeré škody, které by F Automobil Import s.r.o. vznikly z důvodu používání Stránek a Prvků způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami užití. 

 

13. ODPOVĚDNOST

 

V případě modifikací, zastavení nebo přerušení funkčnosti Stránek a/nebo přístupu k Prvkům nepřebírá F Automobil Import s.r.o. odpovědnost za jakékoliv skutečnosti z tohoto vyplývající.

 

F Automobil Import s.r.o. nemůže v žádném případě převzít odpovědnost za spolehlivost přenosu dat, rychlost přístupu, za případná omezení přístupu k internetové síti nebo k sítím, které jsou na ni napojeny. F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za přerušení funkčnosti přístupových sítí k Prvkům, celkovou nebo částečnou nedostupnost Prvků, způsobenou telekomunikačním operátorem, za chybu v přenosu nebo problémy spojené s bezpečností přenosu dat, za vadu na přijímačích nebo telefonních linkách Uživatele.

 

F Automobil Import s.r.o. může omezit přístup k Prvkům z důvodu provádění údržby. Omezení přístupu bude oznámeno na úvodní stránce nebo jiným odpovídajícím způsobem. Toto přerušení nezakládá na žádných odpovědnostních závazcích F Automobil Import s.r.o. a nezakládá na právu na jakékoliv odškodnění.

 

F Automobil Import s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za přímé ani nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním Stránek a/nebo jejich Prvků, pokud něco jiného nevyplývá z kogentních ustanovení platných právních předpisů. Jmenovitě se jedná především o materiální / imateriální, obchodní, morální a finanční újmy včetně ztráty zisku, ztráty dat nebo programového vybavení.

 

V případě, že obchodní sdělení zašle na osobní adresu internetového uživatele obchodní zástupce společnosti FCA, je za zaslané sdělení plně odpovědný obchodní zástupce, nikoliv F Automobil Import s.r.o.

 

14. INFORMACE O PRODUKTU A SLUŽBÁCH

 

Prvky, které jsou na Stránkách uvedeny, vycházejí z technických charakteristik známých v okamžiku zveřejnění nebo aktualizace jednotlivých stránek na Stránkách. Produkty, tak jak jsou představeny na Stránkách, jsou určeny pro český trh, pro ostatní země se mohou lišit nebo nemusejí být k dispozici.

 

Obsah jednotlivých Prvků na Stránkách má ve všech případech pouze informativní charakter a není smluvním dokumentem. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Všechny uvedené ceny jsou minimální doporučené ceny a nejsou pro F Automobil Import s.r.o. závazné.

 

Z důvodu povahy zásob vozidel a změn provedených ve specifikacích vozidel během ročních aktualizací se však produkty uvedené na Stránkách mohou lišit od nejnovější specifikace. Některá zařízení popsaná nebo zobrazená mohou být k dispozici pouze v některých zemích nebo mohou být k dispozici pouze za příplatek. Zákazníkům doporučujeme, aby si u svého prodejce zkontrolovali všechny specificky požadované funkce vozidel. Společnost FCA si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace produktu a nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s obsahem Stránek.

 

Nelze vyvodit žádnou zodpovědnost z tvrzení vytvořených v rámci používání Stránek. Materiál Stránek je poskytován "tak jak je", bez jakýchkoliv podmínek nebo záruk. Proto společnost FCA v souladu s právními předpisy vylučuje svou odpovědnost z jakýchkoliv prohlášení, záruk a podmínek ve vztahu k těmto Stránkám. 

 

15. OCENĚNÍ OJETÝCH VOZIDEL

 

F Automobil Import s.r.o. může nabízet zájemcům možnost ocenění jejich vlastního vozu. Toto ocenění může být provedeno například propojením na internetové stránky společnosti, kterou za účelem ocenění F Automobil Import s.r.o. sjedná, přičemž Uživatel může získat toto ocenění zdarma. Další služby mohou být zpoplatněny, úhradu za jejich poskytnutí provede Uživatel přímo dotčené společnosti, podle instrukcí a za podmínek uvedených na jejich stránkách, které mu budou před objednávkou služby známy.

 

F Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za ocenění vozu, které oceňující společnost poskytuje zdarma a/nebo za úhradu na svých internetových stránkách.

 

16. INFORMACE O FINANCOVÁNÍ

 

Všechna obchodní sdělení týkající se financování, uvedená na stránkách www.fiat.cz, www.fiatprofessional.comwww.jeep.czwww.alfaromeo.czwww.abarthcz.com, jsou podmíněna souhlasem společnosti ESSOX s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, IČ: 26764652, případně jiných osob, které tuto služby poskytují (dále jen „Jiné osoby“).

 

Doporučené cenové výpočty jsou v každém případě podmíněny a závisí na schválení žádosti společností ESSOX s.r.o. nebo Jinými osobami, prvky a informace uvedené na Stránkách nejsou smluvního charakteru a jejich vyplnění není finanční nabídkou.

 

ESSOX s.r.o. anebo Jiná osoba může schválit nebo zamítnout žádost o financování pouze na základě zákazníkem podepsané předběžné nabídky financování předané zástupci sítě FCA, podložené požadovanými doklady o totožnosti a finanční situaci zájemce.

 

Pokud by došlo k vývoji či změnám u sdělení týkajících se financování uvedených na www.fiat.cz, www.fiatprofessional.com, www.jeep.cz, www.alfaromeo.cz, www.abarthcz.com, nenese F Automobil Import s.r.o. odpovědnost za důsledky z toho vyplývající. Pro vyloučení všech pochybností, a to tak jak je zde uvedeno, veškerý obsah Stránek je informativní, tudíž nezávazný. 

 

17. RŮZNÉ

 

Případná neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pokud se F Automobil Import s.r.o., případně ESSOX s.r.o. či Jiná osoba na základě těchto Všeobecných podmínek dopustí chyby při uplatňování svých práv, neznamená to, že se vzdává prosazování svých práv.

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Stránky a Všeobecné podmínky používání se řídí českým právním řádem s vyloučeních kolizních norem. Všechny spory, vyplývající z interpretace a/nebo uplatňování uvedených Všeobecných podmínek, by měly být prvotně řešeny smírnou cestou. V případě selhání smírného řešení budou spory vyplývající z těchto Všeobecných podmínek rozhodovány příslušnými soudy dle platných právních předpisů ČR.

 

Všeobecné podmínky používání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 14. srpna 2023.

 

F Automobil Import s.r.o., Praha 4 - KRČ